Rekultywacja ziemi

METODA DYFUZYJNA – IN SITU – metoda stosowana w miejscu występowania skażenia.

 

Dotychczasowe metody rekultywacji zanieczyszczonej gleby czy ziemi wymagały jej wybrania i wywiezienia celem poddania kolejnym procesom unieszkodliwiania.

Było to: albo poddawanie oczyszczaniu w specjalnych urządzeniach bądź złożach, albo unieszkodliwianie termiczne, albo niestety deponowanie na wysypiskach odpadów niebezpiecznych,

Powyższe metody  są jednak kosztowne i wymagają dużych nakładów pracy.  Dodatkowo niezbędne jest uzyskanie stosownych zezwoleń na przetwarzanie, transport oraz ponowne  wypełnienie ziemią co oznacza dodatkowe koszty.

Metoda dyfuzyjna pozwala natomiast na energiczną rekultywację gleby w miejscu skażenia, co istotne  również w miejscach zabudowanych.

Metoda ta cieszy się coraz większą popularnością.  Spowodowane jest to między innymi tym, że jest niezwykle skuteczna i całkowicie niezależna od temperatury oraz panujących warunków atmosferycznych.

Ma zastosowanie szczególnie w sytuacjach, gdy skażeniu uległ grunt położony w obrębie budynków czy innych zabudowań, czyli wszędzie tam gdzie prace ziemne oraz transport są utrudnione bądź niemożliwe.

 

 

METODA REKULTYWACJI GLEBY EX SITU – technologia firmy AWAS – Serwis

 

Podczas gdy tradycyjnie stosowane metody rekultywacji gleb wymagają zaawansowanych i drogich technologii  system rekultywacji gleby stosowany przez AWAS – Serwis  jest szczególnie korzystny pod względem ekonomicznym oraz odznacza się bardzo wysokim stopniem skuteczności.

 

Szczególne cechy metody rekultywacji ex situ firmy AWAS Serwis to:

  • Szybka  i kontrolowana dekontaminacja gleby
  • oczyszczanie ziemi, gleby, tłucznia, gruzu z uzyskaniem 100 % efektu remediacji.
  • Prowadzenie procesu rekultywacji bez względu na warunki atmosferyczne i bez względu na „witalność” bakterii.
  • Znaczna oszczędność kosztów

 

W tej metodzie prowadzone jest oczyszczanie gleby metodą wypłukiwania zanieczyszczeń ropopochodnych przy zastosowaniu specjalistycznych (neutralnych dla środowiska) środków powierzchniowo czynnych.  Innowacyjność tej metody polega m.in. na poddawaniu  zanieczyszczonej ziemi działaniu  substancji biologicznej, która stymuluje pracę bakterii niezwykle skutecznych w procesie remediacji, co w efekcie potęguje rezultaty tej technologii.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Polityka prywatności.