Asenizacja

Długoletnia praktyka zawodowa i stały rozwój firmy pozwalają nam oferować pełną obsługę techniczną naszych urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Atuty pozwalające naszej firmie czuć się liderem na rynku usług serwisu urządzeń podczyszczających ścieki:

1. Zakłady Unieszkodliwiania Odpadów skażonych substancjami ropopochodnymi.

W 1999 r. firma AWAS zaprojektowała i zbudowała pierwszy Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, kompleksowo rozwiązujący problem odpadów pochodzących z separatorów. Dzięki zainstalowaniu linii, wykorzystującej nowatorskie rozwiązania technologiczne, odpady skażone substancjami ropopochodnymi są oczyszczane do stopnia pozwalającego na ich gospodarcze wykorzystanie. Lokalizacja naszych zakładów w województwach: wielkopolskim, mazowieckim i dolnośląskim, daje możliwość przyjmowania odpadów z terenu całego kraju na bardzo atrakcyjnych warunkach.

Specyfikacja usług związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych wymaga stosownych pozwoleń, jak i decyzji.

2. Zaplecze logistyczne-transport odpadów.

Równolegle z powstawaniem Zakładów Unieszkodliwiania Odpadów rozwijamy bazę logistyczną. Dysponujemy specjalistycznymi cysternami asenizacyjnymi, przystosowanymi do opróżniania separatorów z odpadów niebezpiecznych oraz bezpiecznego ich transportu. Jednorazowo jesteśmy w stanie odebrać 150 m3 odpadów.

Zakres usług:

  • opróżnianie urządzeń z odpadów ciekłych (ścieki) i stałych (szlam, piaski) bezpośrednio do cystern asenizacyjnych,
  • transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych.

3. Zaplecze techniczne – serwis urządzeń.

Pełną obsługę serwisową urządzeń podczyszczających ścieki, dopełnia stale rozwijany pion serwisowy. Posiadamy samochody serwisowe, wyposażone w sprzęt umożliwiający wykonanie przeglądu technicznego i naprawy eksploatowanych urządzeń. Całodobowe, ogólnopolskie Pogotowie Serwisowe zapewnia naszym Klientom stałą opiekę w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych.

Zakres usług:

  • okresowe przeglądy i naprawy separatorów, oczyszczalni, przepompowni i innych,
  • prowadzenie dokumentacji,
  • usuwanie awarii separatorów, oczyszczalni i przepompowni,
  • roczne przeglądy techniczne urządzeń podczyszczających ścieki, wymagane przez Prawo Budowlane.


4. Utylizacja mieszanin wodno-olejowych i szlamów.

Jednym z najistotniejszych elementów prawidłowej eksploatacji separatorów i odstojników jest ich regularne, kompleksowe czyszczenie. Powstałe w urządzeniach odpady niebezpieczne z grupy 13 05 muszą być unieszkodliwiane w specjalistycznych zakładach. Firma AWAS prowadzi 3 zakłady unieszkodliwiania mieszanin wodno-olejowych i szlamów.

5. Utylizacja innych odpadów niebezpiecznych.

Szeroki zakres usług oferowanych przez firmę AWAS obejmuje również odbiór innych odpadów niebezpiecznych.

6. AWAS-Serwis najlepszy i bezkonkurencyjny.

Posiadany potencjał, zarówno kadra jak i sprzęt, daje nam możliwość poszerzania oferty o inne usługi związane z ochroną środowiska:

  • całodobowe „Pogotowie Ekologiczne” związane m.in. z usuwaniem skutków katastrof drogowych, wycieków substancji niebezpiecznych, itp.,


Z długoletniej praktyki i znajomości obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska wiemy, że usługi związane z konserwacją urządzeń zamontowanych na obiektach, nie mogą być przeprowadzane przez przypadkowe firmy, szczególnie na tych obiektach, gdzie powstają odpady niebezpieczne. Firma, której obsłudze serwisowej poleca się konserwację urządzeń, powinna posiadać stosowne zezwolenia, odpowiednie doświadczenie, zaplecze organizacyjne. Wszystkie warunki stawiane profesjonalnej firmie serwisowej są spełniane przez AWAS.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Polityka prywatności.