Back

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH / RODO

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

Wprowadzenie

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Rozumiemy, jak ważna jest ochrona Państwa danych osobowych w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych znane powszechnie jako rozporządzenie RODO lub GDPR.

Państwa dane osobowe zostały podane AWAS-Serwis Sp. z o.o. dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (zgłoszenie przez internet, telefon, poczta tradycyjna, e-mail, spotkania bezpośrednie i inne) w celach biznesowych. Podane dane osobowe są zapisane w używanym przez AWAS-Serwis Sp. z o.o. systemie klasy ERP (Enterprise Resource Planning) oraz CRM (customer relationship management) służącym między innymi do zarządzania kontaktami z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami AWAS-Serwis Sp. z o.o.

Niniejszy dokument jest wypełnieniem obowiązku ciążącego na firmie AWAS-Serwis Sp. z o.o. w związku w rozporządzeniem RODO.

§1 Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AWAS-Serwis Sp. z o.o. ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa z główną siedzibą w Warszawie przy ul. K. Szpotańskiego 10, NIP: 5213177038, REGON: 017405910, KRS: 0000093849 zwana dalej AWAS-Serwis.

§2 Inspektor ochrony danych osobowych

AWAS-Serwis nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: admin@awas-serwis.pl

§3 Cele i podstawy przetwarzania

Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą zawsze zgodne z aktualnie obowiązującym prawem, w tym z RODO.

Podstawą przetwarzania danych może być: zgoda na przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze, prawnie uzasadnione interesy Administratora.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do zmiany zgody co do zakresu przetwarzania lub do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

§4 Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Firma AWAS-Serwis przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla AWAS-Serwis ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub Pani/Pana dane są AWAS-Serwis potrzebne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzysta Pani/Pan z tego prawa AWAS-Serwis zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

§5 Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą do tego istnieć podstawy prawne i faktyczne.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego oferowanych przez AWAS-Serwis produktów i usług mogą być przetwarzane do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania w tym celu, lub AWAS-Serwis ustali, że Pani/Pana dane się zdezaktualizowały.

§6 Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

  1. podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takim jak firmy kurierskie i spedycyjne (w celu doręczenia przesyłek), firmy prawnicze, informatyczne, wykonawcy usług na zlecenie AWAS-Serwis,
  2. wszelkie instytucje państwowe i publiczne na bazie obowiązującego prawa.

§7 Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo do dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do usunięcia Pani/Pana danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
  6. prawo do przenoszenia danych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§8 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub prowadzenia innych zgodnych z prawem działań.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Polityka prywatności.